राजा समानार्थी शब्द मराठी|Raja Samanarthi Shabd Marathi.

 राजा समानार्थी शब्द मराठी|Raja Samanarthi Shabd Marathiआपण आजच्या भागात आपण राजा समानार्थी असणारे शब्द म्हणजे काय आहेत यांची माहिती आपण घेणार आहोत आपण आजच्या भागात राजा हा प्रजा जण लोक याबाबत समान अर्थ असणारे शब्द आपण पाहणार आहोत.राजा समानार्थी शब्द मराठी|Raja Samanarthi Shabd Marathi.


राजा समानार्थी शब्द मराठी|Raja Samanarthi Shabd Marathi.

राजा समान अर्थ शब्द 

भूपती, भूप, नृपती, भूपाल, शय, लोक मुमीपाल, नृप, नरेंद्र, पृथ्वीपती,नरपती, नराधिप, नरेंद्र, नरेश, नृप, नृपती, नृपाल, भूप, भूपती, भूपाल, महीपाल, महीपाळ हे समान अर्थ असणारे शब्द आहेत.


राजा समानार्थी शब्द मराठी|Raja Samanarthi Shabd Marathi.

राजा हा एखाद्या देशाचा वा विशिष्ट जनसमूहाचा शासक आणि स्वामी हा राजा असतो राजा म्हणजे काय माहिती असणारे शब्द म्हणजे काय आहेत त्याबाबत आपल्याला आवश्यक असणारी माहिती आपण घेणार आहोत.राजा समानार्थी शब्द मराठी|Raja Samanarthi Shabd Marathi.

राजा म्हणजे प्रजा होय प्रजेचा शासक होय राजा आपल्या सर्वांसाठी खुप आत्यावश्यक आहेत. राजा आपल्याला खुप आनंदी आपल्या सर्वाना आवश्यक असणारा आवडता होय.आपण आजच्या भागात राजा समानार्थी शब्द मराठी माहिती घेतलेली आहे.Raja Samanarthi Shabd Marathi समान अर्थ असणारे शब्द आपणास जर माहिती असतील आम्हांला कळवा Synonyms of raja in Marathi शब्द मराठी मधील आपण पाहणार आहोत.टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने