पक्षी समानार्थी शब्द मराठी | pakshi samanarthi shabd in Marathi.

 पक्षी समानार्थी शब्द मराठी pakshi samanarthi shabd in Marathi.आजच्या लेखात आपण पक्षी बाबत माहिती घेणार आहोत.पक्षी बाबत पक्षी समानार्थी शब्द मराठी मध्ये आपण माहिती तसेच आपल्याला पक्षी बाबत समानार्थी शब्द माहिती आहेत त्याबाबत आपण माहिती घेणार आहोत.


पक्षी समानार्थी शब्द मराठी | pakshi samanarthi shabd in Marathi.पक्षी समानार्थी शब्द मराठी | pakshi samanarthi shabd in Marathi.समानार्थ शब्द खग, पाखरू, विहंग, विहंगम, विहग

पाखरू, खग, विहंग, व्दिज, अंडज हे समानार्थी शब्द आहेत.

 Samanrathi shabd of pakshi Marathi  


Vihangam, pakharu , khag, vihang, dvij, andaj varil mahiti Samanarathi shabd aahet..आपण आजच्या भागात Samanrathi shabd of pakshi Marathi मध्ये पाहिलेले आहेत त्याचं बरोबर आपण पक्षी समानार्थी शब्द मराठी

यांची माहिती घेतलेली आहे.pakshi samanarthi shabd in Marathi.आपण आम्हांला कळवू शकतात.


टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने