माझी आजी संपूर्ण माहिती मराठी निबंध| Grandmother essay in marathi information |

माझी आजी मराठी निबंध |Mazi Aaji essay in marathi

आपण आजी म्हणलं की आईची आई वडिलांची आई अशी आजी आपण म्हणतो पण खरच आजी majhi aaji essay in marathi तर आपण अनुभव घेऊयांत आपल्या शेजारी पाजारी चे आजचे असतील त्यांच्या कडे जाऊन बघा त्यांच्या प्रेमाचा मायेचा हात बघा ज्यांच्याकडे आजी नसेल तर शेजार्‍यांकडे जाऊन सुद्धा तुम्ही आधीच नातं निभावू शकतात खूपच चांगल्या पद्धतीने हे नातं आपण निभावू शकतो आणिmazi aaji essay in marathi हेच नातं खूप घट्ट होऊन आपल्याला आज आपण दुरावत किंवा आजीची भावना आपण आपल्या मध्ये निभावू शकतो आजची हे खूप महत्वाचं नातं आपल्या आयुष्य मधील आहे आणि हे जर नातं आपल्या जीवनामध्ये निभावला असेल किंवा आपल्याला मिळालेला असेल तर आपण खूप मोठे भाग्यवान आहोत हे विसरायला सन्मान आणि नंतर आपली माझी आजी मराठी निबंध |Mazi Aaji essay in marathiआई नंतर बनणारी कोण बनते तर त्या आजी बनते आजी आपल्या अंगा खांद्यावर ती खेळत असते आपल्याला जिवन खूपच मोठ करण्यासाठी अपुरं पडतं आणि खुप आपल्याला मोठ्या संवेदना देण्यासाठीच्या अपुरे पडतात.


माझी आजी निबंध 600 शब्द संख्या -mazi aaji essay in marathi 600 word's 

माझी आजी मराठी निबंध |Mazi Aaji essay in marathi

आजीचे नातं खूप चांगल्या निभावू शकतात किंवा जपू शकतो जर ज्यांना आजी नसेल किंवा ज्यांची शहरांमध्ये आई वडीलच असतात. खेड्यांमध्ये आपण ग्रामीण मध्ये गेलो तर आई-वडिलांबरोबर सुद्धा सोबत असते शहरांमध्ये नोकरीनिमित्त व्यवसायानिमित्त स्थलांतरण घरापासून दूर झाल्यामुळे लहान मुलांना majhi Aaji Marathi nibhndh च्या माध्यमातून कसं असतं आजीपण हें आपण माझी आजी  आत्ताच्या काळामध्ये भेटत नाहीये  जिच्या प्रेमापासून लहान मुलं हे पारखी झालेली असतात असचं आईचं प्रेम महत्त्वाचा असतो. तसंच आजीचं प्रेम हे महत्त्वाचं असतं ही आजी आपल्याला खूप महत्त्वाचे आपल्या जीवनामधील पार्ट आहे आपल्या स्पार्टाचा आपण चांगल्या पद्धतीने जर उपयोग केला तर खूपच चांगलं जीवन आपलं आरोग्यमय आरोग्यदृष्ट्या नवीन जुन्या काळचा दृष्टी आपल्या मायेचा हात आपल्या अंगावर पडेल आणि आपण एक सक्षम हे पण तितकाच महत्त्वाचा आहे.Majhi aaji nibandh in Marathi Mazi aaji nibandh in marathi..

Images for mazi Aaji essay in marathi चला तर आज माझी आजी या विषयावर ते आपण चार शब्द ऐकून लिहू बोलू

 माझी आजी या शब्दाचे जर आपण उच्चार केला तर आजी आणि आई यात वेगळं काहीच नसेल आईची आई वडिलांची आई म्हणून ती आजी होते आणि आजी ची सावली जर आपल्या अंगावर ती पडली पदर जर आपल्या अंगावर पडला तर खूप मोठी माया आपल्याजवळ आहे असं आपल्याला वाटतं हेच नाय आपल्याला खूपच चांगल्या पद्धतीने आपण आपल्या जीवनाला आकार देऊ शकतो आत्ताच्या काळामध्ये शहरांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर ती लहान मुलांना आई-वडिलांचा प्रेमच भेटत नाहीये ते  कामानिमित्त आई वडील सतत बाहेर असल्यामुळे आपल्या मुलांना त्यांना वेळ देता येत नाही आणि वेळ न दिल्यामुळे मुलं आई-वडिलांच्या मायेला पारखी झालेली असतात आणि आजी-आजोबा असतात ते गावी असतात त्यांना शहरातील वातावरण सूट होत नाही त्यामुळे शहरात नको म्हणतात राहिला त्यामुळे आपल्या लहान मुलांना कोणतीही माया भेटत नाहीये.  Majhi aaji nibandh in Marathi Mazi aaji nibandh in marathi

 सध्याच्या काळामध्ये माझी आजी Majhi Aaji आपल्याला आवश्यकता आपल्या जीवनामध्ये खूप मोठ्या संकटांना साथ देण्याची ताकद आजी मध्ये असावी आपल्या घरांमध्ये कर्तेधर्ते कुटुंबामध्ये एक अनुभवी माणूस असणं येणं हेच म्हणूनच माफ कर देते आणि हे जीवनाचा  जर आपण व्यवस्थित रित्या फुलवला तर आपलं जीवन सुद्धा खूप महत्त्वाचा

Majhi aaji nibandh in Marathi

Mazi aaji nibandh in marathiआपल्या आजीचे वातावरणामध्ये सूट हो ना पण तेवढंच महत्त्वाचं असतं आपण या जगामध्ये खूपच चांगल्या घटना समोर घेऊन आलेलो असतो आज आपण या घटनेला  नव्याने उजाळा देऊ मला माझ्या आजीचं गुरु काय असतो हे मला आज इथूनच समजलं माझी आई झाली आजीचं माझा बाप झाला माझा पिता झाला आता झाली माझी आई म्हणून मी आज म्हणते मला आईपणाची माया दिली प्रेम दिली आज आजी मुळेच मला खूप मोठं चांगलं होतं हेच म्हणते मी वयाच्या वय वर्ष पंधरा दिवस असतानाच मला माझी आजी majhi aaji माया लाभली आणि आजीनेच मला वय पंधरा दिवसाचा असल्यापासूनच ते दूध पाजणे पासून करून रडण्या पासून मला सगळ्या सवयी माझ्या तीन पदरात घेतल्या आणि खूप चांगल्या घटनांनी मला आज खूप वाढवलं लहानाचं मोठं केलं खूप चांगल्या पद्धतीनं तिच्या असणाऱ्या सर्व घटना असतील सर्व प्रेम असेल सर्व माया असेल सर्व माया तिने मला अंधेरी आणि हेच माया आज मला माझ्या जीवनामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर ती उपयोगी पडतील खूपच चांगल्या घटनांना सामोरे जाण्याची ताकद या माया मुळे मला मिळालेले आहे खूप जीवनामध्ये सगळ्यांनाच श्रीमंती असते असं नाहीये पण प्रत्येकालाच श्रीमंतीचा धडा हा मिळायलाच हवा जीवनामध्ये गरीब आणि श्रीमंती हे खूप मोठं घटना आणि दरी निर्माण होते आणि याच दरी मुळे आपल्या जीवनामध्ये खूप मोठा परिणाम घडत असतो आणि हा परिणाम जर घडत असताना तोडजोड नावाची गोष्ट असते त्या आपल्याला शिकायला भेटते यामध्ये खूप सार्‍या घटना तडजोडी मुळे आपल्याला शिकायला भेटतात खूप लहान असताना तडजोड जर शिकलं तर खूप आपल्याला जीवनामध्ये आदर्शवत निर्माण करत होतो पण जीवन एक सक्षम दृष्टीने आपण पाऊल पुढे टाकून एक जीवनात खूप यशाच्या टोकावर ती राहण्यासाठी आपण तयार राहतो हे आपल्याला तडजोडी मध्ये शिकायला पडतं अगदी आपल्याला तडजोड करताना मला माझ्या गुरांचं शेण काढायला सांगितलं होतं पण त्यामध्ये खूप सगळ्या घटना आपल्याला कळल्यावर करण महिना गुरांमागे हे सगळे आपल्याला घटना मला केल्या आम्ही पहिल्या बकरी वर्ली शाळेमध्ये असताना चार दिवस शाळेत आणि तीन दिवस घरी ही काम करावे लागले कारण काम जर केलं तरच खायला भेटते हे पण खूप महत्त्वाचं असतं आणि majhi aaji नेहमी सांगते जर काम केलं नाही तर खायला नाही हे पण तेवढंच महत्त्वाचं असतं कोणीही कितीही सक्षम नुसतं जीवनामध्ये जीवन म्हणजे एक खूपच संकटांचा सामना असतो नि संकटाचा सामना जर करायचा असेल तर आपण सुद्धा सक्षम असणं खूप गरजेचं असतं जर सक्षम होण्यासाठी आपल्याला कोण खाली खेचत असेल तर खाली घेत असताना सुद्धा एक विचार करा की आपल्याकडे पण एक कुठली तरी चांगली मोठी संध्याने संधीचं सोनं करण्यासाठी आपण सक्षम आहोत त्यासाठी आपण चांगल्या पद्धतीने पाऊल टाकून खूपच चांगल्या पद्धतीने आपल्याला एक आर्थिक मजबूती येण्यासाठी खूप पुढे जाऊ हे पण तेवढंच महत्त्वाचं असतं

माझी आजी शब्द संख्या 500|mazi aaji essay in marathi 500 word's|My Grandmother essay in marathi 500 word's 

Majhi aaji nibandh in Marathi

Mazi aaji nibandh in marathi जीवनामध्ये खूप सगळ्या घटना असतात आणि घटनांना सामोरे जाण्यासाठी आपल्याकडे मानसिक तंदुरुस्ती खूप म्हणून महत्त्वाचे असते शारीरिक तंदुरुस्ती बरोबर आणि तंदुरुस्ती जर आपल्याला आपल्या मानसिक तंदुरुस्ती नजर आणले तर खूप मोठ्या कोणत्याही अडचणीच्या घटना असतील त्या घटनांना सामोरे जाण्याची ताकद आपल्याला असते आपण लहानाचे मोठे होतो त्या आई-वडिलांच्या असणाऱ्या खूप सार्‍या गोष्टी आपल्याला मिळतात आई-वडील आपल्याला खूप सार्‍या गोष्टी बहाल करतात ते आपल्याला कोणतीही गोष्ट मागितली तर लगेच ते देतात पण माझं तसं नाहीये कोणतीही गोष्ट मागण्यासाठी तडजोड करावी लागली आणि ती तडजोड नंतरच ती गोष्ट आपल्याला मिळेल मागून मिळले नाही तर ते घ्यावे लागले कारण मागण्यासाठी आपल्याकडे कोणीही नव्हतं घेण्यासाठी आपण स्वतः होतो आपण कोणाकडे कोणती गोष्ट का मागायची असा majhi aaji la मोठा प्रश्न होता आणि कुणाला कशासाठी मागायची हा माझ्याकडे प्रश्न होता त्यामुळे तडजोड हा प्रश्न मला सतावत राहिला प्रश्न मला सक्षम बनवण्यासाठी खूपच चांगल्या घटनांना सामोरे गेला जर आपल्याला आई-वडील सगळ्या गोष्टी आपल्यासाठी बहाल करत असतात मग आपण त्यांच्यासाठी कोणती गोष्टी बाल करत नाहीये ते जीवाचं रान करून आपल्या मुलांना चांगल्या गोष्टी मिळाव्यात आपल्याला जे मिळत नही ते आपल्या मुलांना मिळावे या दृष्टीने ते आपल्याला मुलांसाठी रात्रंदिवस कष्ट करत राहतात आणि एक कष्टांचं चीज म्हणून आपण आपल्याला कोणतीही गोष्ट मागितले तर ते लगेच देत असतात त्या गोष्टीचा आपल्याकडे पाहून असतो पण खूप चांगल्या घटना असतात त्या घटना आपण देऊ शकतो आणि याच घटना आपल्याला चांगल्या रीतीने कुठेतरी काहीतरी विशिष्ट स्वरूपाचा आपण कुठे तरी देऊ शकतो हे पण तेवढंच महत्त्वाचं असतं पण जीवनामध्ये खूप सार्‍या घटना सामोरे जाताना तोडजोड पण महत्त्वाचे असतं हेच तडवळ तोडजोड मला आजीने लहान असतानापासून शिकवले तडजोडीचा उपयोग मला माझ्या आयुष्यामध्ये खूपच चांगल्या पद्धतीने होतोय आणि आज एकच सक्षम चांगल्या तुर जोडीन मला आज मानसिक सक्षमता तर भेटलेले चाहे पण एक जूनमध्ये जीवनामध्ये खूप सार्‍या घटनांना सामोरे जाण्याची ताकद सुद्धा आजीच्या प्रत्येक चराचरात दारात मिळालेली आहे असं चाचोरा आपण खूपच सगळ्या घटनांना त्यांना म्हणाले की विविध ताकत येते आणि आता तिला पण कमजोर म्हणतो खरं तर कोणत्याही घटनेला कधीही कमजोर म्हणू नका खूप झाल्या घटना आपल्याला काहीतरी शिकवून जातात मला आजी ना आई म्हणून आई म्हणून माझी आजी majhi aaji मला मिळाली तर खूप सार्‍या घटना मला शिकायला भेटला जर मी वाइफ आईजवळच असते तर मला एक घटना शिकायला भेटले नसते कारण आईने मला हवी ती वस्तू आणून दिली असती हवी ती वस्तू मला दिली असती तर मला वस्तूची किंमत समजले नसते आज मला स्वतः सगळी तडजोड करण्यासाठी लागले त्यामुळे कुठल्याही वस्तूची मला गरज समजले त्यामुळे माझी एक माझ्यासाठी आई झाली माझ्यासाठी नाही झाली आज माझ्यासाठी बाप झाला आज माझ्यासाठी बहिण निघाली माझ्यासाठी भाऊ झाला माझ्यासाठी सर्वस्व झालं माझ्यासाठी जीवन झालं हेच माझ्या आजीचं जीवन असेल आणि आता उरलेल्या जीवनामध्ये आजीसाठी खूपच चांगल्या घटना घडलेल्या असेल आजीची सेवा करणं तिला हवं नको ते बघ ना हेच माझ्यासाठी तिची एक पोचपावती असेल फुल ना फुलाची पाकळी असेल ते मी सक्षम पणे करणार आहे.   आपल्या आमच्या आजीची Majhi aaji नातं हे खूपच चांगलं असतं आणि हे नातं सगळ्यांनाच मिळावं आजी आणि मी स्वतः हे मोठे भाग्य लागतं की प्रत्येकाच्या ते नशिबात नसतं मतीन मिळालय त्यालाच कळले होते की अजमत कसा असतो आजीचे प्रेम माया कशी असते ते त्यांनाच कळले असते जे आजच्या माय विना जडलेल्या असतात आईच्या माय मिनार अडलेले असतात ज्यांना आईने त्यांना उपयोगी पडते आणि ज्यांना ज्यांना पडते आईसाठी आई साठी खूप महत्त्वाचं असतं हे प्रत्येकासाठी आईच असते वाटत असते या प्रेमाचं कुठेही आपण उगवत्या सूर्याला सुद्धा आपण म्हणू शकत नाही तू का उगवलाच तसंच आईचं प्रेम पण असंच आहे की प्रेम असंच आहे की majhi aaji ने आईचं प्रेम किती देते आणि तिच्या प्रेमाला ते आसुसलेले असतात पण आपण तेच प्रेम आपल्या जीवनामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करा आणि हे अफाट जीवनामध्ये त्यांना साकारण्याचं पण खूप प्रयत्न करा या प्रयत्नवादी जीवनाला साखरकर करण्याचा असेल तर आजीची माया प्रत्येकाला मिळावी आणि याचना यासाठी प्रत्येकाने आपापले माया साकांर करावी.

माझी आजी निबंध मराठी शब्द संख्या 400|mazi aaji essay in marathi 400 word's|My Grandmother essay in marathi 400 word's 

       जीवनामध्ये आई आईची सेवा करता आली नाही येत मला पण अशीच सेवा करणार आहे सेवा करतच आहे आणि अजूनही करणार आहे आजी आई  झाली भाऊ झाला बहीण झाली एक अख्खं आयुष्य झालं माहित नाही आयुष्य म्हणजे काय असतं ते पण majhi aaji मुळे आयुष्य समजलं आज विविध आजारांना ग्रासलेला आहे पण ठीक आहे आज जर हे सक्षम होतील मन जर सक्षम असतील तर आरोग्य मध्ये कोणतेही शरीरात आजार असतील तर नष्ट होण्यास खूप वेळ लागत नाहीये त्यामुळे कोणते आजार आज आपल्याला मधुमेह आणि या दोन आजारांनी ग्रासलेला आहे आणि आजार शारीरिक दृष्ट्या खूप विचित्र आहेत पण खूप मनाने जर तंदुरुस्त असेल आपण तर आजार सुद्धा आपल्याला काय करत नाहीत हे महत्त्वाचा आहे सुद्धा मधुमेह सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर ती कंट्रोल मध्ये आहे लिव्हर सुद्धा कंट्रोलमध्ये आजीला आरोग्य दृष्टी चांगली जीवनामध्ये चांगलं संगतीला भावी आरोग्य चांगले व्यवस्थित राहून ती भावी जीवनामध्ये खूप तंदुरुस्त रहावी याच शुभेच्छा आजी साठी .

 माझी आजी | mazi aaji marathi nibandh खूप सार्‍या जीवनामध्ये अडचणी असतात आणि अडचणी सामोरं कसं जायचं हे आजीच्या विविध सकारात्मक बोलण्यातून घटनातून कळविण्यात आईची माझे शेतकरी शेतकरी आजी शेतकरी जर असेल तर शेती केल्याशिवाय पर्याय नाही आणि शेतीमध्ये रानामध्ये खुरपण्या शिवाय पर्याय नाही आजही तिच उत्तर वय आहे पण ती रानात काम केले शिवार शिवार एक दिवसही तिचा जात नाहीये खूप तंदुरुस्त आहे खूप निरोगी आहे खूपच सक्षम आहे खूपच चांगल्या पद्धतीने तिचं जीवन ते कथित आहे विशिष्ट तऱ्हेने चांगल्या रीतीने majhi aaji खूप चांगल्या रीतीने चांगली आहे तिने आजही कष्टाचं चीज केलेला आहे तिला दोन मुले दोन मुली तसेच सुना नातवंड असा खूपच सगळा परिवार पण आहे आणि खूप परिवाराच्या गोतावळे च्या माध्यमातून ती आज सदृढ आहे सक्षम आहे म्हणून खंबीर आहे आणि खूप सार्‍या घटना पण तिच्याकडे चांगल्या आहे तर या सक्षम तिकडे ती खूपच चांगल्या एक शेतकरी पण खूप चांगले आहे कुटुंब धारक पण आहे खूपच सगळ्या घटनांना ती चांगल्या रीतीने सामोरे जातेय या सगळ्या घटनांना आपण जर बघतो तर कुटुंब चालवू न मिळणं खूप महत्त्वाचं असतं आणि majhi aaji सारखं एक कुटुंब आपल्याला चांगल्या रीतीने जर मिळालं तर खूप झाला असं म्हटलं जातं तर खूप सार्‍या घटना असतात की जिवाच सोन होण्यासाठी खूप महत्त्वाच्या असतात.

माझी आजी शब्द संख्या 300|mazi aaji essay in marathi 300 word's|My Grandmother essay in marathi 300 word's 

माझी आजी | mazi aaji marathi nibandh माझी आजी लहानपणापासून सांभाळ केला त्यामुळे तीच माझी आई झाली आज्जीच माझी आई झाली आईचा पण मला कधी येते आठवण दिलं नाहीये आई असणार प्रेम आईच असणारं प्रेम दिली माया दिली बापाची माया दिली भावाची माया दिली खूप सार्‍या घटनांच्या माय पणजी नदीला चांगल्या घटनांची माया तिनेmajhi aaji ने मला माया दिली आज खूप चांगल्या सक्षम रीतीने माया म्हणजे काय असतं घटना म्हणजे काय असते ते मला कळायला लागलं आज आपण बघतो तर खूपच चांगल्या घटना सुद्धा आपल्याला खूप काही घटना घडवून आणत असताना याच घटना आपल्याला सक्षम बनविण्यास तयार होतात आपण म्हणतो की असं जीवनामध्ये प्रत्येकला आई नसले तर काय करायचं तर आज चित्र असतेच ना आजीची सेवा करायची ना जी ची सेवा आईसारखीच खूप प्रमाणात तन-मन-धनाने करा याची मला आईची माया भेटलेले नाही आई म्हणजे काय असते हे मला माहीत नाही बाप म्हणजे काय असतो मला माहित नाहीये फक्त ऐकायला हे बापाने आई आईच्या आणि त्याची माया खूप वेगळी आहे आणि आई-वडिलांची माया हे कुठेही कोणीही अडवू शकत नाहीत एवढे महत्त्वाचे आहे आई-वडिलांची माया खूप महत्त्वाचे जीवनामध्ये प्रत्येकासाठी आहे ज्यांना आई-वडील नाहीत त्यांना ते महत्त्व समजलेला आहे आणि जन्मते आहे त्यांनी आई वडिलांची सेवा करावी याचं भरभरून शुभेच्छा मला तर माझ्या आई-वडिलांची माया भेटली नाही पण सेवा करण्याची सुद्धा जर संधी मिळाली तर अवश्य करेल कारण आज्जीकडे आणि आई-वडिलांकडे यामध्ये खूप मोठं करणामुळे आजीची सेवा करणं खूप महत्त्वाचा आहे सत्तर ते ऐंशी किलोमीटरचा अंतर असल्यामुळे आईवडिलांची मला सेवा करता येत नाही मी आज जे सेवन करण्यासाठी आहे आणि सेवा majhi aaji करणं हे खूप महत्त्वाचा आहे आज आजी सच्ची सेवा करणं हे माझ्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे कारण हा जिना मला घडवले मला सक्षम केले मला या जगात आज जगत दाखवकवले आज जगाची कल्पना जगाची रीत जगाची जीवनाची कहाणी मला सांगितले आज आपण आपल्या आई होणार हे पण महत्त्वाचा आहे पण पण जगणं खूप महत्त्वाचे जेवणामध्ये आपल्या स्वतःला जरा आईचं प्रेम मिळणार नाही तर आपण पण कोणाच्या होणे खूप महत्त्वाचे दाजी ची आई होणार हे मला काय जमणार नाही म्हणून आजीची सेवा करणं हे खूप महत्त्वाचा म्हणणाऱ्यांना मी आत्तापर्यंत सेवाच करत आहे आणि इथून पुढे सेवा करणे सेवा हमे व खाल्ल्यासारखा आहे जेवणामध्ये जीवन हे खूप सक्षम निरोगी राहा व याच शुभेच्छा देवाकडे देईल आरोग्य दृष्टीने चांगल्या सेवा देण्यासाठी पण मी सक्षम असेल आपली आजी या आपण निबंधांमध्ये खूप साऱ्या चांगल्या गोष्टी लिहिणार आहोत पाहणारच आहोत पण आपण आजीसाठी खूप काही करतो आज आपण केले पाहिजे आई ही आईच पण असं पण असतं आधाराला त्यांना एक काहीतरी त्यांच्या उतारावर वयामध्ये आधाराला हवय काहीतरी खूप सार्‍या घटना असतात की त्यांना आधार हवा असतो पण आज आधार हरवत चाललेला पहायला मिळतोय शहरांमध्ये ताज्या दमन साठी वृद्धाश्रम दमन थाटलेला आपण बघतोय आपण हेच वृद्धाश्रम बघितले तर तिथे मोठ्या प्रमाणावर ती आपल्याला पाहायला भेटतील आणि हेच जर आपण पाहत राहिलो तर आपली पण उद्या तीच अवस्था राहिला पण तेच तिथे आपणास व आज आगमन साठी वृद्धाश्रम हे त्यांचं घर झालेला आहे आणि हे जर घर असे जर होत असेल तर जीवनामध्ये खूप मोठ्या घटनांना आपण सामोरे जाऊ शकतो आपल्याला जीवन हे जर चांगल्या पद्धतीने व्यतीत करायचा असेल तर आज याजमान साठी आपण आपल्या घरामध्ये त्यांना व्यवस्थित भेदभाव न करता आपण आपल्या आई-वडिलांना प्रमाणे आज दुपारी सुद्धा सेवा करू शकतो त्यांना हवं नको ते बघू शकतो पिकलं पान झालेला त्यांची सेवा करा सेवा करा वृद्धाश्रमात कधी त्यांना सोडू नका वृद्धाश्रमात कार्य वृद्धाश्रमात त्यांना सोडता काही केलं नाहीये त्यांनी त्याचे तुमच्यासाठी जीवाचं रान केलं आपण मोठे व्हावे आपल्याला हवं नको ते मिळवत ती त्यांनी केलं आज aaji आई-वडिलांना वृद्धाश्रम अंतर ठेवत असेल तर आपल्या जीवनामध्ये अर्थ काय आहे जीवन हे वृद्धाश्रमात ठेवण्यासाठी आई-वडिलांना नाहीये या जीवनामध्ये आपण सोबत येताना श्वास घेऊन येतोय आमचा विश्वास गेले की मरून जातो या जीवनामध्ये कितीही बोललं तरी एकाच जागी मध्ये प्रत्येकाला समजून गेले की आपला नाहीये दुसऱ्याचा लावायला लागला ये नंतरचा पण मी समजुन जा की जीवनामध्ये खूप सगळ्या घटना असतात की ती आपल्या नसतात आपण आपल्या चांगल्या घटनांना सामोरे जाण्यासाठी आपण वृद्धाश्रमांमध्ये आपल्या आजी-आजोबांना आई-वडिलांना का ठेवतो या चार वेळा विचार करा उद्या आपल्या आपल्या सोबत तीच जागा आहे उद्या उद्या आपले सुद्धा तीच जागा आहे की उद्या आपल्याला सुद्धा वृद्धाश्रमात आपले आपली मुले देऊ शकतील जर आपण जर विचार केला तर आपण आपणच आपल्या आईवडिलांसाठी आपणच एक आधार असतो याचा धारा पोटी आपल्याला लहानाचं मोठं केलं असतं त्यांना कोणता हवाच नसतो की आपल्या मुलानं किंवा मुलीनं खूपच चांगल्या घटनांना सामोरे जाण्यासाठी त्यांनी खूपच चांगलं कष्ट घेतलेला असून त्या कष्टाचं फळ म्हणजे आपण असतो आणि जर आपणच त्यांना तिथल्या वयामध्ये पडत्या वयामध्ये पडत्या काळात जर आधार दिला नाहीये तर आपले जीवन कसे खूपच चांगल्या गट नंबर सामोरे जाण्यासाठी जीवनामध्ये खूप चांगल्या अडचणी येतात आणि अडचणींना सामोरे जाण्यासाठी आपण आपल्या आजी-आजोबांना आई-वडिलांना आधार देऊ शकतो हेच महत्त्वाचा आहे

माझी आजी | mazi aaji marathi nibandh वृद्धाश्रमात आपल्याला कितीतरी वृद्धाश्रम फुल झालेले आपण बघतो पण हे खूप महत्त्वाचं नाहीये की फुल होऊन किती महत्वाचा आहे वृद्धाश्रमांमध्ये आई-वडील असतील majhi aaji हे प्रत्येकाने सुशिक्षित कुटुंबांमध्ये नसते तिथे गेलेला आहेत आणि हे सुशिक्षित कुटुंब खूपच चांगल्या पद्धतीने आर्थिक सक्षम असतं पण ते तरीका वृद्धाश्रमात आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींना ठेवतात ते माहित नाहीये पण असं कधीच करू नका फक्त आश्रम मध्ये स्वतःच्या आईवडिलांना ठेवून म्हणजे आपण स्वतःलाच होय आईवडिलांनी आपल्यासाठी खूपच चांगल्या खूपच चांगल्या घटनांसाठी जीवन व्यतीत केलेला असतं हेच जीवन व्यतीत करतात ते फक्त आपल्या लेकरासाठी करतात लेकरू लहानाचं मोठं व्हावं त्यांना खुप नाव कमवा आणि आपल्याला जगात न मिळाल्याने ते लेकरासाठी त्यांनी कमावलेला असतात लेकरासाठी करतात आणि याच कारणासाठी ते जगत असतात आणि आपण त्यांना वृद्धाश्रमात ठेवतो हे कुठलं मोठे पाप आहे कुठली मोठी घटना आहेत खरंतर वृद्धाश्रमात कोणीही कुठेही ठेवू नये आजच्या काळामध्ये खूपच चांगल्या घटना आहेत आणि आपण ते बघतो आपण विविध घटना असतात आपल्या जीवनामध्ये घडणारे असतात त्यांना घटनांना सामोरे जातो तर त्याच्यामध्ये घरांमध्ये करतो माणूस हो गया त्याकरता माणूस जर आपल्या घरामध्ये असेल करता म्हणूनच घरामध्ये असेल तर जीवनाच सोनं झालं वर होणार नाही आणि कुटुंबाचे पूर्ण झाल्याशिवाय राहणार नाही सोनू हे आजी-आजोबा आहे ते लक्षात ठेवा परिसरात आहेत ते त्यांना जीवनामध्ये चांगलं एक सक्षम आर्थिक होऊन एक आर्थिक प्राप्त करून द्या याचं जीवनाच्या आपल्या शुभेच्छा असतील तुम्ही जर एका प्रसंगामध्ये आई-वडिलांना असेल आजपासून असेल तर चांगल्या पद्धतीने तुम्ही तुमची त्यांना दिले तर तुम्हालाही तुमची मुलं सक्षम पद्धतीतील नाही तर तुम्हालाही त्यांच्यासारखाच तिथेच राहावं लागेल हे पण तेवढेच बघा आज खूपच सगळ्या घटना असतात त्या वृद्धाश्रमात थाटलेल्या दिसतील नाहीतर  आई-वडिलां विना पोरकी झालेली मुलं अनाथ म्हणून फिरण्यास घाबरून येतील 

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने

Recent in Sports